Rouf 'Azmi Prestasi-prestasi yang dicapai oleh Kholifah Umar bin Khottob R.A | Kumpulan Makalah Perkuliahan

Monday, 31 December 2012

Prestasi-prestasi yang dicapai oleh Kholifah Umar bin Khottob R.A


Ketika Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah. Abu Bakar menyaksikan percekcokan yang timbul di kalangan kaum muslim sepeninggal Rasulullah . Kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan golongan yang simpang siur, nyaris menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan beberapa hari sebelum abu Bakar wafat, tentara Islam sedang bertempur dalam peperangan paling sengit melawan Persia dan Romawi. Pasukan Islam yang sedang bertempur di medan perang itu tentu membutuhkan bantuan terus menerus dari pusat pemerintahan, baik bantuan yang berupa buah pikiran, senjata, maupun bantuan berupa pasukan lainnya.
Pada saat itu terpikir oleh Abu Bakar, Bahwa akan timbul perselisihan di kalangan kaum muslim, kalau mereka di tinggalkan begitu saja tanpa adanya seseorang yang menggantikan beliau sebagai Khalifah yang akan memimpin pemerintahan Islam. Sekiranya terjadi suatu goncangan di Ibukota pemerintahan, secara otomatis akan menghambat bantuan kepada balatentara yang sedang bertempur dan akhirnya pasukan muslimin dapat mengalami kekalahan. Bahkan tidak mustahil goncangan di pusat pemerintahan tersebut juga dapat menimbulkan perpecahan di kalangan lascar Islam itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, Abu bakar hendak menunjuk penggantimya, sesudah memusyawarahkan hal itu dengan kaum muslimin, dalam musyawarah itu dinyatakan bahwa Khalifah Abu Bakar akan menunjuk siapa yang mereka sukai sebagai penggantinya. Abu Bakar mengemukakan „Umar ibnu Khattab sebagai calon. Dan „Umar pulalah yang dikemukakan oleh kaum muslimin sebagai calon pengganti beliau. Tak ada orang yang akan menempati kedudukan ini selain „Umar! Oleh karena itu, Abu Bakar menunjuk „Umar sebagai Khalifah. Dan piagam penunjukan itu beliau tulis sebelum beliau wafat.
Umar memangku jabatan khilafah dengan wasiat dari Abu bakar. Dia mulai memangku khilafah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 H.Dia menjalankan tugas kekhalifahan itu dengan sebaik-baiknya.
Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab diantaranya sebagai berikut:

Lanjut Baca: Klik Disini


Ditulis Oleh : Abdur Rouf Hari: 3:44 pm Kategori:

Comments
0 Comments

0 comments: